Úvodné slovo

V Katolíckej cirkvi na Slovensku pri ohlasovaní evanjelia a v službe Božiemu ľudu sa – ako vysvätení služobníci, zasvätené osoby, i laici v zamestnaní v inštitúciách Cirkvi alebo v dobrovoľníckej službe – v pokore usilujeme o príkladný mravný osobný život. Rovnako sa usilujme, aby všetci ľudia, ktorým sa venujeme, mohli byť v našej osobnej prítomnosti a v našom prostredí v bezpečí pred akoukoľvek formou zneužívania či nevhodného správania.

Zlo sexuálneho zneužívania zo strany klerikov, zasvätených osôb či iných pracovníkov v Cirkvi je veľké morálne zlo ťažkého hriechu a zločin a je v ostrom rozpore s Ježišovým evanjeliom a poslaním Cirkvi. S pokorou uznávame, že aj v Cirkvi sa také prípady stávajú.

V Konferencii biskupov Slovenska funguje Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi. Jej predsedom je košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč a členmi sú ďalší kňazi, zástupcovia reholí a laickí odborníci.

POZÝVAME AJ VÁS, ABY SME SPOLOČNE V CIRKVI AJ V CIVILNEJ OBLASTI VYTVÁRALI PROSTREDIE
BEZPEČNÉ PRED AKÝMKOĽVEK ZNEUŽÍVANÍM.

 

 

Pre bližšie spoznanie práce spomenutej komisie si môžete pozrieť nasledujúci rozhovor: