Ako nahlásiť prípad sexuálneho zneužívania

Ak ste sa hodnoverne dozvedeli o prípade sexuálneho zneužívania v prostredí Cirkvi, prosíme, môžete nám to nahlásiť týmito spôsobmi:

 

Podnet môžete nahlásiť na emailovej adrese:

nahlaseniezneuzivania@kbs.sk

 

 

Vašou správou sa bude zodpovedne zaoberať najprv košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, predseda komisie. Pre spravodlivé a pravdivé riešenie je nevyhnutné poznanie niektorých skutočností, preto sa vás po nahlásení podnetu môžeme citlivo a diskrétne pýtať na niektoré dôležité informácie. Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi síce nemá právomoc jednotlivé prípady riešiť, ale napomáha tomu, aby sa informácia o podnete dostala na správne miesto, teda k príslušnému diecéznemu biskupovi, prípadne vyššiemu rehoľnému predstavenému.

 

Podnet môžete nahlásiť aj na telefónnom čísle:

+421 909 250 701

 

Telefonicky bude s vami komunikovať niektorý člen Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi. Ak by vám v konkrétnej chvíli nik neodpovedal, v dohľadnom čase vám spätne zavoláme.

 

 

Podnet môžete nahlásiť aj na niektoré kontaktné osoby podľa nasledujúcich interaktívnych máp Slovenska, rozdelených podľa:


RÍMSKOKATOLÍCKYCH DIECÉZ

KošickáSpišskáBansko BystrickáŽilinskáNitrianskaRožňavskáTrnavskáBratislavská
KošickáSpišskáBansko BystrickáŽilinskáNitrianskaRožňavskáTrnavskáBratislavská
KošickáSpišskáBansko BystrickáŽilinskáNitrianskaRožňavskáTrnavskáBratislavská
KošickáSpišskáBansko BystrickáŽilinskáNitrianskaRožňavskáTrnavskáBratislavská

GRÉCKOKATOLÍCKYCH EPARCHIÍ

KošickáPrešovskáBratislavská
KošickáPrešovskáBratislavská
KošickáPrešovskáBratislavská
KošickáPrešovskáBratislavská

alebo na kontakty 
ORDINARIÁTU OZBROJENÝCH SÍL.

 

Dovoľte nám tiež oboznámiť vás, že ak ste sa hodnoverným spôsobom dozvedeli, že (i) niekto spáchal alebo pácha trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trestného zákona, máte zákonnú povinnosť to bezodkladne oznámiť Policajnému zboru Slovenskej republiky. V opačnom prípade sa totiž môžete dopustiť trestného činu neoznámenia trestného činu podľa § 340 Trestného zákona, resp. trestného činu neprekazenia trestného činu podľa § 341 Trestného zákona.