Ako budeme reagovať na vaše podanie

Ak ste nám ohlásili prípad zneužívania na uvedené kontakty:

  • jedným z prvých krokov je, že sa na Vás obrátime, aby sme si v diskrétnosti a citlivo objasnili alebo doplnili potrebné poznatky a prípadne Vás informovali o ďalšom postupe;
  • súčasťou prvých krokov môže byť aj osobné stretnutie, ktoré sa môže uskutočniť na Vašu žiadosť alebo po vzájomnej dohode pri zachovaní takých okolností, ktoré sú pre Vás prijateľné;
  • po zvážení všetkého potrebného podľa noriem Cirkvi urobíme potrebné kroky pre šetrenie prípadu zo strany kompetentného cirkevného predstaveného v diecéze alebo v reholi;
  • vieme Vám tiež sprostredkovať kontakty pre potrebnú odbornú pomoc.

 

 

Ako riešime prípady sexuálneho zneužívania?

K riešeniu prípadov sexuálneho zneužívania pristupujeme s veľkou zodpovednosťou tak podľa cirkevného práva ako aj v spolupráci s civilnými orgánmi. Konferencia biskupov Slovenska už v roku 2014 prijala Smernicu o postupe v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi.

S osobitnou starostlivosťou máme na zreteli bolestnú situáciu tých, ktorým bolo formou zneužívania ublížené. Chceme im stáť nablízku s konkrétnou pomocou.

Zároveň tiež sa staráme o to, aby sme zneužívaniu predchádzali. Už v roku 2016 Konferencia biskupov Slovenska prijala a do praxe uvádza Kódex pastoračného správania, záväzný pre klerikov, bohoslovcov, zamestnancov i dobrovoľníkov. A v roku 2019 sme zriadili v Košiciach pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Centrum na ochranu maloletých.