Čo ak... ?

Čo ak nemáte istotu ako presne postupovať?

Môžete nám pri prvom kontakte napísať len všeobecne, že máte poznanie o takomto prípade a môžete sa nás opýtať, čo môžete urobiť ďalej.

 

Čo ak nemáte istotu, či sa vlastne niečo stalo alebo sa deje a nechcete konať unáhlene?

Ak sa Vám hoci len niečo nezdá, môžete vyhľadať možnosť prebrať svoje pochybnosti s odborníkom. Možno to zabráni väčším ublíženiam a škodám v životoch detí či zraniteľných osôb.

 

Čo ak máte ťažkosť nás kontaktovať kvôli nejakej zlej predošlej skúsenosti s niekým z predstaviteľov Cirkvi?

Môžete využiť službu sprostredkovania cez osobu, ktorej dôverujete, a ona nás môže vo Vašom mene kontaktovať. Prípadne môžete kontaktovať niektorého laického člena Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi.

 

Čo ak už prešlo odvtedy veľa rokov – má zmysel to ohlasovať?

Stále má zmysel prehovoriť o tom, čo sa stalo, aby sa mohli hľadať spôsoby a poctivé riešenia, ako sa s tým vyrovnať a hlavne ako predchádzať ďalším podobným ujmám a zraneniam.