Banskobystrická diecéza

www.bbdieceza.sk

 

Diecézny biskup:
Mons. Marián Chovanec

chovanec@kbs.sk
Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
+421 907 994 100 (sekretariát)

 

 

Kontaktné osoby: 

 

Mons. Marián Chovanec,

tajomnik.bb@rcc.sk
+41 907 994 100

 

ICDr. Jozef Kuneš, PhD.,

kancelar.bb@rcc.sk
+421 48 472 08 22

 

Mgr. Anna Siekelová

riaditelka@centrumfemina.sk
+421 910 842 184