Bratislavská arcidiecéza

www.abuba.sk

 

Diecézny biskup: 
Mons. Stanislav Zvolenský
arcibiskup – metropolita
zvolensky@kbs.sk
Špitálska 7, 814 92 Bratislava
+421 257 200 634 (podateľňa)

 

 

Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

Kontaktná osoba: 

JCDr. Mgr. Terézia Valušková
nahlaseniezneuzivania@abuba.sk
+421 257 200 615