Bratislavská arcidiecéza

www.abuba.sk

 

Diecézny biskup: 
Mons. Stanislav Zvolenský
arcibiskup – metropolita

zvolensky@kbs.sk
Špitálska 7, 814 92 Bratislava
+421 257 200 634 (podateľňa)

 

 

Kontaktná osoba: