Bratislavská eparchia

www.grkatba.sk

 

Eparcha: 
Mons. Peter Rusnák
rusnak@kbs.sk
Ul. 29. augusta 7, 811 08 Bratislava
+421 02 52 622 081 (sekretariát)

 

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Peter Sabol

peter.sabol@grkatba.sk

 

Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

(Úrad je po dohode spoločný s Bratislavskou rímskokatolíckou arcidiecézou)

Kontaktná osoba: 

JCDr. Mgr. Terézia Valušková
nahlaseniezneuzivania@abuba.sk
+421 257 200 615