Košická arcidiecéza

www.ke-arcidieceza.sk

 

Diecézny biskup:
Mons. Bernard Bober,
arcibiskup – metropolita

bober@kbs.sk
Hlavná 28, 041 83 Košice
+421 55 68 28 102 (sekretariát)

 

 

Kontaktné osoby: 


Mons. Marek Forgáč,
pomocný biskup, predseda Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých klerikmi

forgac@kbs.sk
+421 55 68 28 113 (osobne)

 

JCLic. Zuzana Petkáčová, PhD.,
laický zamestnanec diecézneho tribunálu

petkacova.zuzana@abuke.sk
+421 55 68 28 114 (osobne)

 

ICLic. Andrej Kačmár,
Centrum na ochranu maloletých, riaditeľ

centrum@ochranamaloletych.sk
www.ochranamaloletych.sk