Košická arcidiecéza

www.ke-arcidieceza.sk

 

Diecézny biskup:
Mons. Bernard Bober,
arcibiskup – metropolita
bober@kbs.sk
Hlavná 28, 041 83 Košice
+421 55 68 28 102 (sekretariát)


Pomocný biskup, predseda Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi:
Mons. Marek Forgáč
forgac@kbs.sk
+421 55 68 28 113 (osobne)

 


Centrum na ochranu maloletých, riaditeľ:
ICLic. Andrej Kačmár
centrum@ochranamaloletych.sk
www.ochranamaloletych.sk

 

Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

Kontaktná osoba: 

JCLic. Zuzana Petkáčová, PhD.
nahlaseniezneuzivania@abuke.sk
+421 55 68 28 101

Utorok - Štvrtok: 13.00 - 15.00