Prešovská archieparchia

www.grkatpo.sk

 

Administrátor:
Mons. Peter Rusnák
rusnak@kbs.sk
Hlavná 1, P. O. Box 135, 081 35 Prešov
+421 51 75 62 644 (kancelária)

 

 

Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi


ICLic. Jaroslav Pasok,
súdny vikár, absolvent kurzu Safeguarding

Mgr. Michal Sopko,
kancelár a notár, absolvent kurzu Safeguarding

+421 910 852 286 (Utorok: 09.00 - 11.00; Streda: 13.00 - 15.00)