Spišská diecéza

www.kapitula.sk

Diecézny biskup:
Mons. František Trstenský
trstensky@kbs.sk
Spišská Kapitula 9. P. O. Box 22, 053 04  Spišské Podhradie
+421 53 450 22 21 (sekretariát)

Pomocný biskup, generálny vikár:
Mons. Ján Kuboš
kubos@kbs.sk
Spišská Kapitula 9. P. O. Box 22, 053 04  Spišské Podhradie
+421 53 450 22 21 (sekretariát)

Tomáš Pavlikovský,
diecézny kňaz, absolvent kurzu Safeguarding
kancelar@kapitula.sk
+421 53 450 22 11

 

Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

Kontaktná osoba:

PhDr. Zuzana Bolibruchová, PhD.
 

Úradné hodiny: 
Piatok 13.00 - 15.00

nahlaseniezneuzivania@kapitula.sk