Trnavská arcidiecéza

www.abu.sk

 

Diecézny biskup:
Mons. Ján Orosch,
arcibiskup

orosch@kbs.sk
Ulica Jána Hollého 10, P. O. Box 78, 917 66 Trnava
+421 33 59 12 111 (spojovateľ)

 

 

Kontaktná osoba: