Trnavská arcidiecéza

www.abu.sk

 

Diecézny biskup:
Mons. Ján Orosch,
arcibiskup
orosch@kbs.sk
Ulica Jána Hollého 10, P. O. Box 78, 917 66 Trnava
+421 33 59 12 111 (spojovateľ)

 

 

Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

Kontaktná osoba:

Mgr. Mário Schwarz, PhD.
nahlaseniezneuzivania.trnava@abu.sk
+421 910 852 368
Úradné hodiny: 
Utorok 13.00 - 15.00