Žilinská diecéza

www.dcza.sk

 

Diecézny biskup:
Mons. Tomáš Galis
galis@kbs.sk
Jána Kalinčiaka 1, P.O.Box B-46, 011 36 Žilina
+421 41 500 22 15, +421 904 738 524 (sekretariát)

Generálny vikár:
ThLic., CsiDr. Martin Kramara
gvikar@dcza.sk
+421 41 565 84 14

 

 

Ůrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

Kontaktná osoba:

prof. ThDr. ICLic. RNDr. Jana Moricová, PhD.
nahlaseniezneuzivania@dcza.sk
+421 41 500 22 15
Konzultačné hodiny (kancelária č. 208):
Streda 12.00 - 15.00
Piatok 9.00 - 12.00